6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanununa Dayanılarak Çıkarılan Tebliğlerin ve Alınan Kurul İlke Kararlarının Numaralandırılmasına İlişkin Esaslar
10 Nisan 2018

İhraççılar veya halka arz edenler tarafından satışı yapılacak sermaye piyasası araçlarının varsa nominal değerinden aşağı olmamak üzere ihraç değerleri üzerinden kurul’a yatırılacak ücretin hesaplanmasına esas teşkil eden oranların 6362 sayılı sermaye piyasası kanunu’na (kanun) uyum amacıyla yapılacak alt düzenlemeler yürürlüğe girinceye kadar uygulanmak üzere aşağıdaki şekilde belirlenmesine:

6362 sayılı sermaye piyasası kanununa dayanılarak çıkarılan tebliğlerin ve alınan kurul ilke kararlarının numaralandırılmasına ilişkin esaslar ile ilgili pdf için tıklayınız.

Bu makaleyi beğendiniz mi? Hemen paylaşın.

Finansal Eksen