Anonim ve Limted Şirketlerin Hisse Devirlerinin Gelir, Kurumlar ve Katma Değer Vergileri Karşısındaki Durumu
17 Nisan 2018

Aşağıda yazılı mal ve hakların elden çıkarılmasından doğan kazançlar değer artışı kazançlarıdır.

(5281 sayılı Kanunun 27 nci maddesiyle 01.01.2006 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere değişen bent. Yürürlük; 01.01.2006) ivazsız olarak iktisap edilenler ile tam mükellef kurumlara ait olan ve iki yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetleri hariç, menkul kıymetlerin veya diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar.

Anonim ve limted şirketlerin hisse devirlerinin gelir, kurumlar ve katma değer vergileri karşısındaki durumu ile ilgili power point dosyası için tıklayınız.

Bu makaleyi beğendiniz mi? Hemen paylaşın.

Finansal Eksen