Bilişim Sektöründeki Firmalara Yönelik Ekonomi Bakanlığı Destekleri
17 Nisan 2018

Teknolojinin büyüme hızı göz önüne alındığında ürünlerde, üretim süreçlerinde, toplumsal hayatta bilişim sektörünün olanaklarının kullanımı giderek artmaktadır. Türkiye’de bilişim sektörünün önemi geç de olsa anlaşılmış olup, sektörün büyümesini artırmak ve firmaları desteklemek amacı ile birçok düzenleme yapılmıştır. Bu kapsamda Ekonomi Bakanlığı, Türkiye’de yerleşik olup yazılım, bilgisayar oyunu veya mobil uygulama alanında faaliyet gösteren bilişim şirketlerinin yurt dışında faaliyet göstermek üzere yapmış oldukları giderler için belirli oranlarda destekler vermek üzere 26.05.2015 tarihli 2015/8 sayılı Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Kararını yayınlanmıştır. İlgili kararda yer alan destekler aşağıda kısaca özetlenmiştir.

Bilişim Sektöründeki Firmalara Yönelik Ekonomi Bakanlığı Destekleri ile ilgili power point dosyası için tıklayınız.

Bu makaleyi beğendiniz mi? Hemen paylaşın.

Finansal Eksen