E Fatura Kullanıcısı İhracatçılar 31.12.2017’ye Dikkat
17 Nisan 2018

454 No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile; e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükellefler için, mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı kapsamında düzenlenecek faturaları, 01/01/2016 tarihinden itibaren e-fatura olarak düzenleme yükümlülüğü getirilmiştir. Ancak daha sonra 461 No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile bu uygulamanın başlangıç tarihi 01.01.2017 olarak değiştirilmiştir.

E Fatura Kullanıcısı İhracatçılar 31.12.2017’ye Dikkat ile ilgili power point dosyası için tıklayınız.

Bu makaleyi beğendiniz mi? Hemen paylaşın.

Finansal Eksen