E-BÜLTEN AYDINLATMA METNİ

1. Veri Sorumlusu

Kişisel verilerinizin korunması konusundaki hassasiyetinizi paylaşıyoruz ve bu kapsamda veri sorumlusu sıfatıyla verilerinizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun”) öngörülen usul ve esaslar ile hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak saklıyoruz.

2. Kişisel Veri İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, Kanun çerçevesinde Veri Sorumlusu sıfatı ile Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından yasal mevzuatın gerektirdiği müddet boyunca sizlere daha iyi hizmet sağlamak, hizmetlerimize ilişkin bülten, duyuru, tanıtım ve bilgilendirme amaçlı işlenebilir.

3. Kişisel Veri Aktarımı

Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. olarak kişisel verilerinizi yukarıda sayılan amaçlar doğrultusunda Kanuna hükümlerine uygun olarak çalıştığı ya da kanunen yükümlü olduğu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye’de veya yurtdışında mukim olan 3. Kişi gerçek kişi/tüzel kişi paylaşılabilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarılabilir ya da kullanılmasının engellenmesi de dahil olmak üzere işlenebilir.

4. Kişisel Veri Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Kanun kapsamında internet sitesi üzerindeki e-bülten aboneliği için başvurmanız durumunda temin edilen “Ad, Soyad, e-posta” gibi kişisel verileriniz kanunun 5/2-c ve 5/2-f maddeleri doğrultusunda sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ve veri sorumlusunun meşru menfaati hukuki sebepleri uyarınca e-bülten abonelik işlemlerinin yapılması ve faaliyetlerimiz hakkında abonelerimizi bilgilendirmek amacıyla işlenecektir.

5. İlgili Kişi (Veri sahiplerinin) Hakları

Bu konudaki ayrıntılı açıklama “https://www.finansaleksen.com.tr” adresinde yer almakla birlikte, kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi yazılı olarak veya Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından Şirketimize daha önce bildirilen ve Şirketimizin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanarak yapılması gerekmektedir.
Detaylı bilgi için “https://www.finansaleksen.com.tr” adresinde bulunan Kişisel Verilerin Korunması Politikasını inceleyebilirsiniz.

Finansal Eksen