Our Principles and Rules

As the Financial Axis team; Although we have diversified professional backgrounds and cultural differences, our principles and rules are what we all have in common.

One of the distinguishing features of the auditing profession is that it accepts the responsibility to act in the public interest. Therefore, an auditor’s responsibility is not merely to meet the needs of his client.

Honesty

Bütün mesleki ve iş ilişkilerinde dürüst, açık, doğru ve güvenilir olacağız.

Impartiality

Ön yargıların, temayüllerin, çıkar çatışmalarının veya başkalarının nüfuzlarını kötüye kullanarak meslek veya işle ilgili muhakemelerini ve kararlarını etkilemesine izin vermeyeceğiz.

Professional Behavior

İlgili mevzuata uyacak ve denetim mesleğinin itibarını zedeleyici tutum ve davranışlardan kaçınacağız.

Professional Competence and Due Diligence

Uygulama, mevzuat ve tekniklerdeki güncel gelişmeler ışığında, mesleki bilgi ve beceriyi müşterilerin yeterli mesleki hizmetleri almalarını temin edecek bir seviyede tutacak ve uygulamadaki teknik ve mesleki standartlara uygun bir şekilde ve özen içinde hareket edeceğiz.

Keeping a Secret

Mesleğin icrası sırasında elde edilen bilgilerin gizliliğine riayet edecek; söz konusu bilgilerin açıklanması için yasal veya mesleki bir hak veya görevin bulunması durumu saklı olmak kaydıyla, uygun ve belirli bir yetki olmaksızın bu tür bilgileri üçüncü kişilere açıklamayacak ve kendimiz veya üçüncü kişilerin çıkarlarına kullanmayacağız.

Finansal Eksen