Kullanım Koşulları

Türk şirketleri olan Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş., Finansal Eksen Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. ve Finansal Eksen Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ltd. Şti. bağımsız kuruluşlardan oluşan FİNANSAL EKSEN ağının bir parçasını teşkil eder. FİNANSAL EKSEN her bir FİNANSAL EKSEN şirketinin marka adıdır. Sitemizde yer alan “Kullanım Koşulları” ve “Gizlilik Bildirimi” bölümlerinde, FİNANSAL EKSEN ağının parçası olan ve her biri Türk sermaye şirketi olan tüzel kişilikler “Şirket” olarak anılacaktır. www.finasaleksen.com.tr ve bağlantılı olan www.financialaxis.com sitelerinden ise “Sitemiz” olarak bahsedilecektir.

Sitemize erişim yapan her kullanıcı, bu Kullanım Koşulları’nı kabul etmiş sayılmaktadır. Kullanım Koşulları’nın kabul edilmediği durumlarda, bu internet sitesine erişim sağlanamayacaktır. Kullanım Koşulları uyarınca, sitemizde yer alan içerik, ancak ticari olmayan amaçlar doğrultusunda ve içeriğin kopyalanması halinde telif hakkı bildiriminin ya da içerikle ilgili diğer bilgilendirmelerin yapılması şartı ile görüntülenebilir, kopyalanabilir, çıktısı alınabilir ve içerikte değişiklik yapılmaksızın üçüncü kişilerle paylaşılabilir.

Sitemizde yer alan içerikler, Türkiye ve diğer ülkelerde geçerli olan telif hakkı, ticari marka ve diğer yasalarla korunmaktadır. Bu yasalar Kullanım Koşullarında açıkça belirtilmemiş olsa dahi, Şirketimizin ve lisans verenin tüm hakları saklıdır.

Kullanım Koşullarında aksi açıkça belirtilmedikçe veya ticari marka sahibince açıkça yazılı olarak izin verilmedikçe, FİNANSAL EKSEN’e ait marka ve logo tek başına ya da diğer kelime ya da tasarım ögeleri ile birlikte herhangi bir basın bülteni, reklam ve pazarlama malzemesi veya herhangi bir mecrada sözlü, yazılı, elektronik, görsel veya diğer herhangi bir şekil veya formda kullanılamaz.

Sitemizdeki bilgiler yalnızca genel bilgi vermek amacını taşımakta olup, profesyonel görüş içermemektedir. Tarafımızdan yazılı görüş alınmadan sitede yer alan bilgilerden ya da yayınlanan mali açıklama, sirküler veya duyurularda yer alan görüşlerden hareketle yapılan uygulamalardan dolayı şirketimiz sorumluluk kabul etmez. İşletmenizi veya mali durumunuzu etkileyecek herhangi bir karar vermeden önce bir uzmana danışınız.

Sitemiz, mevcut şekliyle kullanıma sunulmuş olup, internet sitesiyle ilgili Şirketimizin açık ya da zımni hiçbir beyan veya taahhüdümü bulunmamaktadır. Yukarıdaki ifadeyi sınırlamaksızın, sitemizin güvenli ve hatasız olduğu, virüs ya da zararlı hiçbir içerik barındırmadığı veya belirli performans ya da kalite kriterlerini karşıladığı yönünde hiçbir taahhüt bulunmamaktadır. Ticari garanti, unvan, belirli bir amaca uygunluk, ihlal etmeme, uyum, güvenlik ve doğruluk gibi zımni taahhütler, herhangi bir kısıtlama yapmadan, tarafımızdan açıkça reddedilmektedir.

Kullanım Koşulları’nda belirtilen hükümlerden herhangi birinin herhangi bir yargı mercii nezdinde geçerliliğini ya da uygulanabilirliğini kaybetmesi durumunda, ilgili hüküm ilgili yargı merciinde ve yasaların izin verdiği ölçüde, esas amacını mümkün olduğunca yerine getirebilmek için yeniden yorumlanacak; ve diğer tüm yargı merciilerinde Kullanım Koşulları’nın tamamı geçerli ve yürürlükte kalacaktır.

Kullanım Koşulları’nda yer alan hükümler gerekli olduğunda Şirketimizin ihtiyaçları doğrultusunda değiştirilebilir. İlgili değişiklikler, Kullanım Koşulları bağlantısı altında ya da sitemizin bir başka bölümünde yayınlanır. Aksi tarafımızdan açıkça belirtilmediği takdirde, bu değişiklikler yayınlandıkları tarihten itibaren geçerli olacaktır. Bu değişikliklerden haberdar olmak kullanıcıların sorumluluğundadır. Kullanım Koşulları değiştikten sonra bu sitemizi kullanmaya devam eden kullanıcı güncellenen Kullanım Koşulları’nı kabul etmiş sayılır.

Finansal Eksen