Hakkımızda

Finansal Eksen GGI; denetim ve vergi alanında, geniş deneyime sahip denetçiler tarafından kurulmuştur.

Finansal Eksen GGI, yeterliliğinin saptanması sonucu; T.C. Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından BDK-2014-134 sicil numarası ile “KAYİK Dâhil Bağımsız Denetim” alanında yetkilendirilmiş, Bağımsız Denetim Kuruluşu’dur. Finansal Eksen GGI Kurucuları; 2000 yılından itibaren ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet gösteren KGK, SPK, BDDK, EPDK, VUK ve Sivil Havacılık düzenlemelerine tabi çok sayıda şirketin; KGK ve SPK düzenlemeleri ile TMS/TFRS (IAS/IFRS)’ lere göre düzenlenmiş, finansal tablolarının Bağımsız Denetiminde; Denetçi Yardımcısı, Denetçi, Kıdemli Denetçi, Başdenetçi ve Sorumlu Ortak Başdenetçi unvanları ile VUK düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmış yasal defterlerinin, Vergi İncelemelerinde ise; Gelirler Başkontrolörü / Vergi Başmüfettişi (Merkezi Denetim Elemanı) olarak görev almıştır.

Finansal Eksen GGI, Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (“BDDK”) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (“TCMB”) tarafından da ilgili alanlarda Bağımsız Denetim yapmak üzere ayrıca yetkilendirilmiştir.

Finansal Eksen GGI, Borsa İstanbul A.Ş. (“BİST”) tarafından “Sorumlu Tedarik Zinciri Güvence Denetimi” için yetkilendirilmiş Bağımsız Denetim Kuruluşudur.

Diğer taraftan; Finansal Eksen GGI, SPK tarafından, Türkiye’de “Bilgi Sistemleri Bağımsız Denetimi” için yetkilendirilen, altı (6) Denetim Kuruluşundan biridir.

Finansal Eksen GGI, kadrosunda bulunan; KGK ve SPK’dan lisans almış, Bağımsız Denetçileri, Maliye Bakanlığında Başmüfettiş olarak görevi yapmış YMM ve SMMM unvanına sahip meslek mensupları, uluslararası CISA/CRISC sertifikasyonuna sahip, Bilgisayar Yüksek Mühendisi Bilgi Sistemleri Denetçileri, Avukat Unvanına sahip Hukuk Denetçileri, Dış Ticaret Uzmanları, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisanslı Kurumsal Finansman Uzmanları, Teknik Hizmetlerde Görevli Mühendis Denetçileri, Prof. Dr. / Doç. Dr. düzeyinde Akademik Danışmanları, New York ve Ankara Barosuna üye Avukat Hukukçu Danışmanları ile KGK, SPK, BDDK, EPDK, GİB ve TFF/UEFA düzenlemelerine tabi olarak, faaliyet gösteren çok sayıda şirkete başta; bağımsız denetim olmak üzere, bilgi sistemleri denetimi, vergi, kurumsal finansman, dış ticaret, danışmanlık ve stratejik yönetim başlıklarında multidisipliner hizmetler sunmaktadır.

Finansal Eksen GGI, Sermaye Piyasası Kurulu’nun, 11.04.2019 tarih ve 21/500 sayılı kararı uyarınca yapılan duyuru kapsamında; Gayrimenkul Dışındaki Varlıkların Sermaye Piyasası Mevzuatı Kapsamındaki Değerlemeleri hizmetleri sunmakta ve Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş. (“SPL”) akreditasyonu olan Bağımsız Denetim Kuruluşlarından biridir.

Türkiye genelindeki, dokuz ofisinde hizmet sunmakta olan Finansal Eksen GGI, “Hizmet İhracatçıları Birliği”, ” Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği” ve “Bağımsız Denetim Derneği” üyesidir.

Vergi Hizmetleri; kadromuzda bulunan denetçilerimizin pay sahibi olduğu, Finansal Eksen Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. ve Finansal Eksen Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından sunulmaktadır.

Finansal Eksen GGI; Accountancy Magazine tarafından hazırlanan “International Alliances and Associations 2020” listesinde; dünya sıralamasında 1’nci, “International Network, Associations and Alliances 2020” listesinde ise; dünya sıralamasında 6’ncı sırada bulunan, İsviçre Merkezli, GGI Global Alliance (“GGI”), Münhasır üyesidir.

Kuruluşumuz; ISO-9001 “Kalite Yönetim Sistemi”, ISO-27001 “Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi” ve “Bilgi ve İletişim Güvenliği Uyum Denetimi Hizmeti Sağlayan Firma” belgelerine sahiptir.

Türk şirketleri olan; Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş., Finansal Eksen Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. ve Finansal Eksen Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ltd. Şti. FİNANSAL EKSEN ağı ve markasını kullanmaktadır.

Finansal Eksen