İlkelerimiz ve Kurallarımız

Finansal Eksen ekibi olarak; mesleki geçmişlerimiz ve kültürel farklılıklarımız olsa da ilkelerimiz ve kurallarımız, hepimizin ortak noktasıdır.

Denetçilik mesleğinin ayırt edici özelliklerinden biri, kamu yararına hareket etme sorumluluğunu kabul etmesidir. Dolayısıyla, bir denetçinin sorumluluğu yalnızca müşterisinin ihtiyaçlarını karşılamak değildir.

Dürüstlük

Bütün mesleki ve iş ilişkilerinde dürüst, açık, doğru ve güvenilir olacağız.

Tarafsızlık

Ön yargıların, temayüllerin, çıkar çatışmalarının veya başkalarının nüfuzlarını kötüye kullanarak meslek veya işle ilgili muhakemelerini ve kararlarını etkilemesine izin vermeyeceğiz.

Mesleğe Uygun Davranış

İlgili mevzuata uyacak ve denetim mesleğinin itibarını zedeleyici tutum ve davranışlardan kaçınacağız.

Mesleki Yeterlik ve Özen

Uygulama, mevzuat ve tekniklerdeki güncel gelişmeler ışığında, mesleki bilgi ve beceriyi müşterilerin yeterli mesleki hizmetleri almalarını temin edecek bir seviyede tutacak ve uygulamadaki teknik ve mesleki standartlara uygun bir şekilde ve özen içinde hareket edeceğiz.

Sır Saklama

Mesleğin icrası sırasında elde edilen bilgilerin gizliliğine riayet edecek; söz konusu bilgilerin açıklanması için yasal veya mesleki bir hak veya görevin bulunması durumu saklı olmak kaydıyla, uygun ve belirli bir yetki olmaksızın bu tür bilgileri üçüncü kişilere açıklamayacak ve kendimiz veya üçüncü kişilerin çıkarlarına kullanmayacağız.

Finansal Eksen