Şeffaflık Raporu

1 Ocak 2020 – 31 Aralık 2020 (TR)

 

1 Ocak 2020 – 31 Aralık 2020 Faaliyet Dönemine Ait Şeffaflık Raporu
(Yayımlanma tarihi, 27 Nisan 2021)

1 Ocak 2019 – 31 Aralık 2019 (EN)

 

1 Ocak 2019 – 31 Aralık 2019 Faaliyet Dönemine Ait İngilizce Şeffaflık Raporu
(Yayımlanma tarihi, 9 Mart 2020)

1 Ocak 2019 – 31 Aralık 2019 (TR)

 

1 Ocak 2019 – 31 Aralık 2019 Faaliyet Dönemine Ait Türkçe Şeffaflık Raporu
(Yayımlanma tarihi, 9 Mart 2020)

1 Ocak 2018 – 31 Aralık 2018 (TR)

 

1 Ocak 2018 – 31 Aralık 2018 Faaliyet Dönemine Ait Türkçe Şeffaflık Raporu

1 Ocak 2017 – 31 Aralık 2017 (TR)

 

1 Ocak 2017 – 31 Aralık 2017 Faaliyet Dönemine Ait Türkçe Şeffaflık Raporu

1 Ocak 2016 – 31 Aralık 2016 (TR)

 

1 Ocak 2016 – 31 Aralık 2016 Faaliyet Dönemine Ait Türkçe Şeffaflık Raporu

Kuruluşumuz, 2014 ve 2015 hesap dönemlerinde KAYİK denetimi yapmadığı için Şeffaflık Raporu düzenlenmemiştir.
Finansal Eksen