HİZMETLER

SPK Bilgi Sistemleri Bağımsız Denetimi

7

Finansal Eksen, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 6362 sayılı Kanunun 62’nci maddesinin ikinci fıkrası, 72’nci maddesinin üçüncü fıkrası ile 128 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (h) bentlerine; 5 Ocak 2018 tarih ve 30292 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, VII-128.9 Bilgi Sistemleri Yönetimi Tebliği’ne ve  5 Ocak 2018 tarih ve 30292 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, III-62.2 Bilgi Sistemleri Bağımsız Denetim Tebliği’ne dayanılarak Bilgi Sistemleri Bağımsız Denetimi yapmak üzere yetkilendirilmiş, 6 Bağımsız Denetim Kuruluşu’ndan bir tanesidir.

Bilgi sistemleri bağımsız denetimi, bilgi sistemleri yönetimi ve işletimi kapsamında yer alan faaliyet, yazılım ve donanım gibi bilgi sistemi unsurları ile bu sistem dâhilinde tesis edilen kontrollerin BSYT’de düzenlenen bilgi sistemleri yönetim ilkeleri doğrultusunda değerlendirilmesi sonucunda görüş oluşturulması ve rapora bağlanması aşamalarından oluşan süreçtir.

Bilgi sistemleri bağımsız denetiminin temel amacı denetlenen Kurum, Kuruluş ve Ortaklıkların bilgi sistemlerinin ve bu sisteme ilişkin iç kontrollerinin BSYT’de düzenlenen bilgi sistemleri yönetim ilkeleri doğrultusunda uyumluluk, etkinlik ve yeterliliği hakkında görüş oluşturulmasıdır.

Bilgi sistemleri bağımsız denetiminin içeriği; bilgi sistemleri yönetimi ve işletimi kapsamında yer alan faaliyet, yazılım ve donanım gibi bilgi sistemi unsurları ile bu sistem dâhilinde tesis edilen kontrollerin Bilgi Sistemleri Yönetimi Tebliğinde düzenlenen bilgi sistemleri yönetim ilkeleri doğrultusunda değerlendirilmesi sonucunda görüş oluşturulması ve rapora bağlanmasıdır. 

Bu makaleyi beğendiniz mi? Hemen paylaşın.

Finansal Eksen