HİZMETLER

Bilgi Sistemleri Risk Yönetimi Hizmetleri

7

Bilişim Sistemleri riski, BS ortamındaki durumdan kaynaklanan (BS varlıkları, organizasyonu, süreçleri, yönetişimi) herhangi bir hatadan organizasyonun zarara maruz kalma potansiyelidir.

Risk yönetimi; alınan kararların etkilerini belirleme, önceliklendirme, azaltma ve ölçmeyi mümkün kılarak organizasyonlarda istikrar sağlayan bir mekanizmadır.

Kurumsal Risk Yönetimi, kurumun yönetim kurulu, üst yönetimi ve diğer tüm çalışanları tarafından etkilenen ve stratejilerin belirlenmesinde kullanılan ve kurumun tümünde uygulanan sistematik bir süreçtir.

Kurumu etkileyebilecek potansiyel olayları tanımlamak, riskleri kurumun risk alma iştahına uygun olarak yönetmek ve kurum hedeflerine ulaşması ile ilgili olarak makul bir derecede güvence sağlamak amacı ile oluşturulmuştur.

Bu makaleyi beğendiniz mi? Hemen paylaşın.

Finansal Eksen