HİZMETLER

Bilgi Sistemleri Stratejisi ve Planlaması

7

İşletme yönetiminde bilgi ve bilgi işlemeye olan gereksinim geçmişte bir rekabet aracı olarak pek ilgi görmemiştir. Günümüzde ise doğru, zamanlı ve yerinde bilgi işletmelere rekabette üstünlük sağlayabilmektedir.

Bu doğrultuda, işletmenin çevresinden toplanan bilgileri belirli bir düzen içerisinde işletmeye aktararak ilgili kullanıcı gruplarına sunan bilgi sistemlerinin önemi işletmeler için artmaya başlamıştır. Öyle ki bilgi sistemlerini, stratejilerini uygulamada bir araç ve destek olarak kullanabilen işletmeler rekabet yarışında bir adım daha öne gitmeyi başarmışlardır.

İşletmelerin günümüzün rekabetçi ve değişken dünyasında ayakta kalabilmesi için, rekabetçi stratejiler geliştirip bu stratejileri de günün koşullarına uygun olarak çabuk adapte edilebilecek şekilde esnekleştirmeleri gerekmektedir.

Bunu başarmak için ise işletmelere gereken en önemli kaynaklardan birisi artık “bilgi” olmuştur. Esnek ve rekabetçi stratejiler geliştirmek için işletmenin dış çevresinden toplanacak bilgilerin belirli bir düzen içerisinde işletmeye aktarılması ve verimli şekilde kullanılması gerekmektedir. Bu da ancak etkin bir bilgi sistemleri yönetimi ile mümkün olacaktır.

İşletmelerde geleceğe yönelik planlar oluşturmada ve rekabet gücünü arttırmada bilgi sistemlerinin rolü giderek artmaktadır. Bunu kavrayan işletmeler, bilgi sistemleri ile ilgili planlama ve uygulama işlemlerini, örgüt stratejilerinin planlanması ve uygulanması faaliyetleri ile paralel olarak yürütmeye başlamışlardır. Bu doğrultuda stratejik bilgi sistemleri işletmeler açısından her geçen gün daha çok önem kazanmaktadır.

Bu makaleyi beğendiniz mi? Hemen paylaşın.

Finansal Eksen