HİZMETLER

Durum Tespiti İncelemesi ve Güvence Hizmetleri

7

Şirketler/girişimler hakkında kapsamlı durum tespit incelemesi yapılır. Yatırımcılar bu konularda bilgilendirilir. Finansal Eksen, bağımsız denetim şirketi olarak çalışmanın getirdiği yetki ve sorumluluk kapsamında, tarafsızlık ve şeffaflık prensiplerine de uygun olarak, incelenen şirketin/girişimin durumu hakkında yapılan değerlendirmelerde, ulusal ve uluslararası bazda geçerli güvence hizmetlerini sağlar.

Bu makaleyi beğendiniz mi? Hemen paylaşın.

Finansal Eksen