HİZMETLER

ERP Denetimi

7

Günümüzde pek çok iş süreci Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP – Enterprise Resource Planning) programları üzerine inşa edilmiş şekilde çalışmaktadır. Kurumsal hedeflere ulaşabilmek için ERP sistemleri üzerine inşa edilmiş iş süreçlerinde yer alan kontrol noktalarının yeterliliği, etkinliği ve verimliliği risk odaklı bir bakış açısı ile değerlendirilmelidir.

Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) sistemleri güvenilir ve gelişmiş iş süreçlerine odaklanan şirketler için uçtan uca çözümler sunmaktadır ve bir kurumun finansal, tedarik zinciri, operasyon, raporlama, imalat ve insan kaynakları etkinliklerini yöneten ve tümleştiren bir iş süreci yönetimi yazılımıdır.

Bununla birlikte bu sistemlerden beklenen katma değerin hızlı, doğru ve eksiksiz bir şekilde gerçekleştirilebilmesi, etkin bir proje yönetim yaklaşımını gerektirmektedir. Sistem implementasyonu için süreçlerin eksiksiz kurgulanması, doğru tedarikçilerin seçimi, proje kaynaklarının ve risklerin takibi kritiktir.

Bu makaleyi beğendiniz mi? Hemen paylaşın.

Finansal Eksen