HİZMETLER

Finansal Olmayan Performanslara İlişkin Güvence Hizmetleri

7

Küreselleşmenin ve artan uluslararası ticaretin etkisi ile işletmelerin faaliyetleri ile ilgili pek çok farklı konuda güvence sağlayan hizmetlere olan ihtiyaç artmaktadır. Güvence hizmetleri finansal ve finansal olmayan bilginin kalitesini ve güvenilirliğini arttırmayı amaçlar.

Günümüzde, işletmelerin çıkar grupları, sadece bağımsız denetimin sağladığı güvence ile yetinmemekte, işletmeler ile ilgili farklı konularda da güvence hizmetleri verilmesini talep etmektedirler. Finansal tabloların denetiminin yanı sıra, işletmelerin iç kontrol sistemleri, bilgi teknolojileri, sürdürülebilirlik raporları gibi çok çeşitli konularda güvence hizmetleri verilebilmektedir.

Finansal olmayan performans veya durumlara ilişkin konularda verilecek güvence hizmetleri etkinlik ve verimliliğe ilişkin temel göstergelerle ilgili olabilir.

Bu makaleyi beğendiniz mi? Hemen paylaşın.

Finansal Eksen