HİZMETLER

Finansal Risk Hizmetleri

7

Yaşanan küresel krizler, artan ve karmaşıklaşan ürün çeşitliliği, gelişen teknoloji doğrultusunda güncellenen ve kapsamı genişleyen yasal düzenlemeler, finansal sektörün önemli gündem başlıklarını oluşturmaktadır. Söz konusu gelişmeler ışığında, finansal risklerin yönetimi ve güçlü bir sermaye yapısı oluşturulması finansal kurumların öncelikli hedefleri arasındadır.

Finansal risk hizmetleri kapsamında finansal sektöre yönelik uluslararası ve ulusal denetim otoritelerinin yayımları yakından takip edilmekte, söz konusu güncellemeler ve değişimlerin sektöre ve müşterilerine olası etkilerini analiz ederek sektörün ihtiyaç duyacağı çözüm önerileri geliştirilmektedir.

Bu makaleyi beğendiniz mi? Hemen paylaşın.

Finansal Eksen