HİZMETLER

Halka Açılma

7

Şirketimiz için halka açılmak neden önemli?

Halka Açık Ortaklık ve Halka Açılma Nedir?

Payları halka arz edilmiş olan veya halka arz edilmiş sayılan anonim ortaklıklar, halka açık ortaklık olarak tanımlanır. Halka arz ise, daha geniş bir kavram olup sadece payların değil, tüm sermaye piyasası araçlarının (tahvil, varant, kira sertifikası v.s.) satın alınması için her türlü yoldan yapılan genel bir çağrı ve bu çağrı devamında gerçekleştirilen satışı ifade eder.

Diğer taraftan, payları halka arz edilmiş sayılan anonim ortaklıklar ortak sayısı 500’ün üzerinde olan ortaklıklardır. Halka açık anonim ortaklık olmanın en önemli sonucu Sermaye Piyasası Kanunu’na tabiiyet olup, halka açık anonim ortaklıklar, Sermaye Piyasası Mevzuatına ve Kurul kararlarına uymakla yükümlü hale gelirler. Halka açılma, bir anonim ortaklığın (şirket, ortaklık) kaynak ihtiyacını karşılamada başvurduğu bir “Doğrudan Finansman” yöntemidir.

Eğer halka arz, halka kapalı bir anonim ortaklık tarafından ilk defa yapılırsa, bu “Halka Açılma” olarak ifade edilmektedir. Önceden paylarını halka arz etmiş ortaklıkların, paylarını tekrar halka arz etmelerine “İkincil Halka Arz” denilmektedir.

Şirketler Açısından Halka Arz’ın Avantajları;

Şirketler açısından halka açılmanın başlıca avantajları aşağıda sayılmaktadır.

 • $Yeni finansman kaynağı
 • $Likidite
 • $Şirketlerin tanıtımı
 • $Kurumsallaşma
 • $İkincil halka arz ve sermaye artırım imkânı
 • $Diğer imkânlar

Payları Borsada işlem gören işletmelerin yükümlülükleri nelerdir?

 • $Kamuyu aydınlatma yükümlülüğü
 • $Mali Tablo ve Raporların Düzenlenmesi ve Kamuya Duyurulması
 • $Bağımsız Denetim Yükümlülüğü
 • $İlişkili Taraf İşlemlerini Değerleme Yükümlülüğü
 • $Kurumsal Yönetime İlişkin Yükümlülük

Halka Arz Yöntemleri

Halka açılma kararı almış olan şirketler “Mevcut Payların Halka Arzı” (Ortak Satışı) ve “Sermaye Artırımı” (Yeni Pay İhracı Yoluyla Halka Arz) yöntemlerini izleyerek paylarını halka arz edebilecekleri gibi her iki yöntemi de bir arada kullanılabilir.

 • $Ortak Satışı (Mevcut Payların Halka Arzı)
 • $Sermaye Artırımı (Yeni Pay İhracı Yöntemi)
Halka Arz Süreci
 • $Ön Hazırlık
 • $Esas Sözleşmenin Değiştirilmesi ve Genel Kurul Kararı
 • $Aracılık Sözleşmesinin İmzalanması
 • $Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim
 • $Başvuru
 • $Yerinde İnceleme
 • $Paylara İlişkin İzahnamenin Onaylanması
 • $Payların Halka Arzı
 • $Satış Sonuçlarının Bildirilmesi ve Borsa’da İşlem Görme

Bu makaleyi beğendiniz mi? Hemen paylaşın.

Finansal Eksen