HİZMETLER

İç Denetim

7

Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsüne  (IIA)’ya göre iç denetim, bir kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak amacını güden bağımsız ve objektif bir güvence ve danışmanlık faaliyetidir. İç denetim, kurumun risk yönetim, kontrol ve yönetişim süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek amacına yönelik sistemli ve disiplinli bir yaklaşım getirerek kurumun amaçlarına ulaşmasına yardımcı olur.

Türk Ticaret Kanunu’nun 375. Maddesine göre;“Muhasebe, finans denetimi ve şirketin yönetiminin gerektirdiği ölçüde, finansal plânlama için gerekli düzenin kurulması” yönetim kurulunun devredilemez ve vazgeçilemez yetkileri arasında yer almaktadır. Kanunun gerekçesinde; finans denetim düzeninin kurulması, şirketin iş ve işlemlerinin denetlenmesine ilişkin bir iç denetim sisteminin ve bunu yapacak örgütün (bölümün) bulunması öngörülmektedir.

Yine kanun gerekçesinde; şirket hangi büyüklükte olursa olsun, muhasebeden tamamen bağımsız, uzmanlardan oluşan, etkin bir iç denetim örgütüne gereksinim olduğu, finansal denetimin bir anlamda teftiş kurulunun yaptığı denetim olduğu, finansal denetimin şirketin iş ve işlemlerinin iç denetimi yanında, finansal kaynakların, bunların kullanılma şeklinin, durumunun, likiditesinin denetimi ve izlenmesini de içerdiği ve finansal denetimin kurumsal yönetim kurallarının gereği olduğu belirtilmiştir.

TTK’da başka hiçbir şirket birimine özgü düzenleme yapılmamışken, denetime özgü olarak yönetime böyle bir görev verilmesi denetimin tüm şirketler için olması gereken öneminden kaynaklanmaktadır.

Finansal Eksen  fonksiyonel olarak İç Kontrol, Risk Yönetim ve Kurumsal Yönetim olarak bölümlenebilecek İç Denetim Süreçlerine ilişkin hizmet vermektedir.  Verilen bu hizmetler Uluslar arası  İç Denetim Standartları ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde şirket içinde İç Denetim Birimi yapılanması hizmeti olduğu gibi,  İç Denetim Hizmetlerinin şirket içinde Finansal Eksen Denetim kadroları ile yürütülmesi hizmeti de olabilmektedir.

Bu makaleyi beğendiniz mi? Hemen paylaşın.

Finansal Eksen