HİZMETLER

Sistem ve Süreçlere İlişkin Güvence Hizmetleri

7

Maliyetlerin artması ve gelişen teknoloji gibi farklı nedenlerle, faaliyetlerinin bir kısmını veya tamamını tedarikçilerden aldıkları hizmetler sayesinde yürüten şirketlerin sayısı günden güne artmaktadır.

Bu durum, şirketlerin iş ihtiyaçlarının tedarikçiler tarafından karşılanması doğrultusundaki beklentileri, bu beklentilerin karşılanması amacıyla gerçekleştirilmesi gereken güvence faaliyetlerini ve bu anlamda ilgili süreçlerin iyileştirilmesi yönündeki gereksinimleri öne çıkarmaktadır.

Böylece, tedarikçilerin akreditasyonunun sağlanması ve ticari güvence hizmetleri günümüz iş dünyasında önemli bir konu haline gelmektedir.

Kurumsal yönetim alanında ciddi gelişmelerin olduğu ülkemizde, yönetimin en önemli güvence kaynağı olan iç denetim faaliyetleri, giderek artan bir öneme sahip oluyor.

Sistemler ve süreçlere ilişkin konularda verilecek güvence hizmetlerinde (örneğin bir kurumun iç kontrol veya bilgi sistemi) güvence hizmeti konusuyla ilgili beyan, iç kontrolün veya bilgi sisteminin etkinliği hakkında olabilir.

Bu makaleyi beğendiniz mi? Hemen paylaşın.

Finansal Eksen