HİZMETLER

TFRS/TMS Eğitimleri

7

Farklı ekonomik, politik, sosyal ve kültürel çevre şartları nedeniyle farklı muhasebe uygulamalarına yön veren düzenlemeler, ülkelerin meslek örgütleri tarafından karşılanmakta iken, uluslararası ticaretin ve çok uluslu şirketlerin sayılarının artması nedeniyle ülkelerdeki muhasebe sistemlerinin standardizasyonu ihtiyacı doğmuş ve evrensel bir muhasebe dili arayışı nedeniyle 1973 yılında IASC kurulmuştur.

Komitenin amacı, finansal tabloların sunulmasında gerekli muhasebe standartlarının geliştirilmesi ve uyumu için çalışmaktır. Bu bağlamda Finansal Eksen olarak, sizlere UFRS uygulamalarını  haberdar etme ve bulunduğunuz sektöre yansıyabilecek etkilerinin saptama ve bilgilendirilme hizmeti vermekteyiz.

Ayrıca, sağladığımız profesyonel destek hizmetleri, Finansal Raporlamanın etkin ve kaliteli olması stratejik karar verme süreçlerinin hızlandırılmasına katkıda bulunmaktadır. Şirketin güncellenen muhasebe uygulamalarına hazır olmalarına katkıda bulunmak ve onlara teknik destek sağlayabilmek birincil amacımızdır.

Finansal Eksen, sahip olduğu derin ve geniş bilgi birikimlerini birleştirerek birçok sektöre destek vermekte ve sektörlerin kendine özgü ihtiyaçlarını karşılayabilecek yayınlar hazırlanmaktadır.

Finansal Eksen olarak size sağladığımız bazı ayrıcalıklar;

  • PÖzel veya kamu adına finansal olmayan raporlamaların denetimi
  • PKapsamlı ve güvenilir yönetim raporlamalarının geliştirilmesinde danışmanlık
  • PDış raporlamaların ve bilgilendirmelerin şeffaflık yönünden değerlendirilmesi
  • PŞirket değerinin en iyi ve gerçekçi şekilde yansıtılması için danışmanlık
  • PDış raporlama ve bilgilendirmelerin küresel piyasalardaki oyuncularla ve en iyi uygulamalarla karşılaştırılması
  • PKısa ve uzun vadeli iletişim stratejisi geliştirilmesinde destek

Bu makaleyi beğendiniz mi? Hemen paylaşın.

Finansal Eksen