HİZMETLER

Transfer Fiyatlandırması

7

5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nda yer alan “örtülü kazanç” müessesesi 5520 Sayılı Kanunla 01.01.2007 tarihinden itibaren “Transfer Fiyatlaması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı” adı altında yeniden düzenlenmiştir. O tarihten bu yana da vergi mevzuatının en önemli konuları arasında yerini almış, vergi incelemelerinde hassasiyetle üzerinde durulan bir konu olmuştur.

Transfer Fiyatlamasına ilişkin yıllık raporun hazırlanması, konu ile ilgili dokümantasyonun derlenmesi, ilişkili kişililerle yapılan işlemlerde fiyatların emsaline uygun bir şekilde belirlenip belirlenmediği, yine bu kişilerle yapılan işlemlerde uygulanacak fiyat ve bedelin işin mahiyetine göre hangi yöntem kullanılarak tespit edileceği konularında hizmet vermekteyiz.

Transfer fiyatlaması özelinde vergi incelemelerinde yaşanan sorunlara ilişkin danışmanlık ve konu ile ilgili vergi uyuşmazlıkları süreçlerinde destek hizmetleri de sunmaktayız.

Bu makaleyi beğendiniz mi? Hemen paylaşın.

Finansal Eksen