HİZMETLER

UFRS/TFRS Raporlaması

7

Ülkemizde, Kamu Gözetim Kurumu tarafından belirlenen şartların mevcudiyeti durumunda şirketlerin Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS)’na uygun olarak hazırlanması zorunluluğu bulunmaktadır.

Bu şirketler şunlardır: Halka açık şirketler; bankalar; sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri; faktoring şirketleri; finansman şirketleri; finansal kiralama şirketleri; varlık yönetim şirketleri; emeklilik fonları; ihraççılar ve sermaye piyasası kurumları; faaliyet alanları, işlem hacimleri, istihdam ettikleri çalışan sayısı ve benzeri ölçütlere göre önemli ölçüde kamuoyunu ilgilendirdiği için KGK tarafından bu kapsamda değerlendirilen kuruluşlar.

Diğer taraftan kanuni bir zorunluluk kapsamında olmamasına rağmen gerek şirketlerin mali yapılarının doğru değerlendirilmesi ve konsolide edilmesi için, gerekse uluslararası finansman kuruluşlarına ibraz edilmek üzere Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS)’na uygun Finansal Raporların hazırlanmasına ihtiyaç duyulabilmektedir.

Bu Standartların dünya genelinde tutarlı bir şekilde uygulanmasıyla halka açık işletmelerin finansal durumlarının yatırımcılar ve diğer finansal tablo kullanıcıları tarafından uluslararası düzeyde karşılaştırılabilmesine olanak sağlanması amaçlanmaktadır.

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS), dünyada birçok ülkede ve ülkemizde kabul görmüş finansal raporlama sistemidir ve küreselleşen dünya ekonomisinde şirketlerin küresel derecede karşılaştırılabilir, şeffaf ve anlaşılır olmasını hedefler.

Bu makaleyi beğendiniz mi? Hemen paylaşın.

Finansal Eksen