HİZMETLER

Uygunluk Denetimi

7

Bir işletmenin mali işlemlerinin ve faaliyetlerinin; işletme yönetimi, yasama organı veya diğer resmi, yetkili kurum ve kişilerce belirlenmiş mevzuat, kural ve yöntemlere uygun olup olmadığını belirlemek için incelenmesidir. Uygunluk denetimi; belirlenen işletme politikaları ve koyulan kurallar değiştirilmeden, sadece bunları standart olarak kabul ederek yapılan denetimdir. Aynı zamanda işletmelerin iç kontrol sisteminin etkinliğinin değerlendirilmesi de uygunluk denetim hizmeti kapsamındadır.

Uygunluk denetiminin amacı, belli bir otorite tarafından konulmuş olan daha ziyade şekil şartı veya davranış kurallarına, uygulayıcıların uyma derecesinin belirlenmesine yöneliktir. İşletmeler kendi iç yapılarındaki çalışma düzenini sağlayabilmek için, çalışanlarına uymaları gereken kuralları oluşturmaktadırlar.

Bu kurallara uyulup uyulmadığını öğrenebilmek için de denetim olgusuna başvururlar. İşletmelerde bu tür denetimlerin dışarıdan, bağımsız denetçiler tarafından yapılmasında fayda vardır. Böylece işletmede oluşabilecek hata ve hilelerin daha etkin bir şekilde ortaya çıkartılması sağlanır veya hata veya hilenin oluşması engellenmiş olur.

Vergi denetimleri, sosyal güvenlik yükümlülüklerinin yasalara uygun şekilde yerine getirilip getirilmediğinin tespitine yönelik denetimler, SPK tarafından yapılan denetimler kamu tarafından yürütülen uygunluk denetimleridir.

Bu makaleyi beğendiniz mi? Hemen paylaşın.

Finansal Eksen