HİZMETLER

Vergi İncelemleri ve Uyuşmazlıkları

7

Vergi mevzuatımıza göre, vergi incelemesinin ne zaman yapılacağı belli değildir. Evvelce vergi incelemesi yapılmış olması yeniden vergi incelemesi yapılmasına da engel teşkil etmemektedir. Bunun yanı sıra teknoloji ve e- uygulamalar her geçen gün vergi inceleme tekniklerini geliştirmektedir.

Vergi mevzuatının karmaşık, yoruma açık birçok konuyu da bünyesinde barındırması vergi incelemesine alınmış mükellefin, vergi incelemesi süreçlerinin doğru yönetilmesini zaruri kılar.

Vergi incelemesi sonucunda mükellefin çeşitli hakları bulunmaktadır. Ödeme, uzlaşma, cezalarda indirim veya konuyu yargıya taşıma.

Finansal Eksen Vergi Hizmetleri 3568 Sayılı Kanunun 2. Maddesi ve 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 378. Maddesi gereğince; mükelleflere vergi incelemeleri ve uyuşmazlıkları için müşavirlik hizmetleri vermektedir.

3568 Sayılı Kanunun 2. Maddesi ve 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 378. Maddesi gereğince; vergi incelemesine hazırlık, vergi incelemesinde talep edilen bilgi ve belgelerin sunulması, denetim elemanı ile yapılan tüm görüşmelere iştirak, rapor okuma komisyonunda dinlenme görüşmelerine katılma, tarhiyat öncesi veya sonrası uzlaşma görüşmelerine katılma, vergi incelemesi sonucu yapılan tarhiyatın uyuşmazlık konusu yapılıp yapılmaması konusunda müşavirlik hizmetlerimiz arasındadır.

Bu makaleyi beğendiniz mi? Hemen paylaşın.

Finansal Eksen