HİZMETLER

Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri

7

Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetlerimiz temel olarak aşağıdaki hizmetleri içermektedir;

 • $Kurumlar Vergisi Tam Tasdik Hizmetleri
 • $Gelir Vergisi Beyannamesi Tasdik Hizmetleri
 • $Teşvik, İndirim, İstisna ve Muafiyetlere İlişkin Tasdik Hizmetleri
 • $Periyodik Vergi Denetimi Hizmetleri
 • $Katma Değer Vergisi İadesine ilişkin YMM Tasdik Hizmetleri ile Dolaylı Vergilere İlişkin Diğer Tasdik ve Danışmanlık Hizmetleri
 • $Tübitak Destekleri ve Ar-Ge Raporlama Hizmetleri
 • $Özel Amaçlı Raporların Yazılması (Sermaye Raporu, Mali Durum Tespit Raporu vb)
 • $Şirket Tasfiyesi, Şirket Birleşmeleri, Satın Almaları ve Şirketlerin Yeniden Yapılandırılmaları ile İlgili Raporlama ve Danışmanlık Hizmetleri
 • $Transfer Fiyatlandırması Hizmetleri
 • $Gümrük ve Dış Ticaret Hizmetleri
 • $Vergi Danışmanlığı Hizmetleri
 • $Revizyon Hizmetleri
 • $Yabancı Yatırımlar ve Vergi Teşviklerine İlişkin Danışmanlık Hizmetleri
 • $Bankacılık ve Finans Uygulamalarına İlişkin Danışmanlık Hizmetleri

Bu makaleyi beğendiniz mi? Hemen paylaşın.

Finansal Eksen