HİZMETLER

Yöneticiler İçin Temel BS Eğitim Hizmetleri

7

Bilgi Sistemleri (BS), gelişen iş dünyasının en önemli etkenlerinden birisi haline gelmiştir. Bu süreçte Bilgi Sistemleri kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması kadar bilgi teknolojilerinden kaynaklanabilecek risklerin tespit edilmesi ve kontrol edilebilmesi de önem kazanmıştır.

Günümüzde, kurumların iç denetim fonksiyonları ve düzenleyici kuruluşlar da bu gereksinimin farkına varmıştır ve bu konuda aksiyonlar geliştirmektedirler.

Öte yandan Bilgi Sistemlerinin kendine özgü teknik uzmanlık gereksinimleri bulunması ve yapısal olarak iş süreçlerinden farklı olması nedeniyle bu alanda uzmanlaşmamış iç denetim uzmanlarının, böyle bir denetim çalışmasına başlamadan önce temel BS kavramları ve denetim yaklaşımı konusunda bilgi edinmesi ve iç denetimler sırasında edindiği kontrol yaklaşımı tecrübelerini BS alanında nasıl kullanabileceğini görmesi gerekmektedir.

Bilgi Sistemleri yöneticileri ise bir denetime tabi olsunlar ya da olmasınlar Bilgi Sistemlerinden kaynaklanabilecek riskler konusunda bilgi edinmek, bu risklerin ortadan kaldırılabilmesi için oluşturulması gereken kontrolleri öğrenmek ve Bilgi Sistemleri konusunda dünyada kabul görmüş iyi uygulamaları görmek istemektedirler.

Bu alanda denetlenmek durumundaki Bilgi Sistemleri yöneticileri ise denetim öncesinde denetimde karşılaşacakları yaklaşımın ve kendilerini geliştirmeleri gerekli alanların farkına varmak ve denetime hazırlanmak istemektedirler.

Bu makaleyi beğendiniz mi? Hemen paylaşın.

Finansal Eksen