HİZMETLER

Elektronik Ödeme

7

Hizmet sunanlar ile hizmet sağlayanlar arasındaki ilişkileri düzenlemek, hizmet sağlayanlar nezdinde sektöre olan güveni temin etmek ve hizmet sunanları bir otoritenin iznine ve kontrolüne tabi tutmak amacıyla 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun (Kanun) 27.06.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kanun, ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşlarına yönelik, başta faaliyet izni alınmasına dair olmak üzere iç sistemlerine, bilgi sistemlerine ve faaliyetlerine ilişkin diğer konularla ilgili de pek çok yükümlülük getirmektedir. Kanuna ilişkin olarak çıkarılan Tebliğ ve Yönetmelik ise ödeme sistemleri ile ödeme ve elektronik para kuruluşlarının çalışma ve faaliyet esaslarını belirlemektedir.

İlgili mevzuattan doğan yükümlülüklerin eksiksiz bir şekilde yerine getirebilmesi için verdiğimiz hizmetlerden bazıları şunlardır:

  • $Elektronik para ve ödeme kuruluşları lisans süreçlerinin multidisipliner şekilde yönetimi
  • $Hayata geçirmek istedikleri iş modeline özel sözleşme ve risk analiz raporlarının hazırlanması
  • $İlgili mevzuat hükümleri uyarınca faaliyet izni alabilmeleri için gerekli her türlü doküman ve belgenin hazırlanması
  • $Hizmet sunan ve sağlayanlara yönelik danışmanlık hizmetlerinin verilmesi
  • $Oluşabilecek ihlallerin takibi ve sonuçlandırılması
  • $Mevzuat ve standartlara uyum

Diğer Sektörler

Bu makaleyi beğendiniz mi? Hemen paylaşın.

Finansal Eksen