Sponsorluk Harcamalarının Vergilendirilmesi
17 Nisan 2018

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10. maddesinin (1/b) bendi uyarınca 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 3813 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamında yapılan sponsorluk harcamalarının; sözü edilen kanunlar uyarınca tespit edilen amatör spor dalları için tamamı, profesyonel spor dalları için % 50’si kurumlar vergisi matrahının tespitinde, beyan edilen kurum kazancından indirim unsuru olarak dikkate alınabilecektir.

Sponsorluk harcamalarının vergilendirilmesi  ile ilgili power point dosyası için tıklayınız.

Bu makaleyi beğendiniz mi? Hemen paylaşın.

Finansal Eksen