Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş Sınavının Sonuçları
10 Nisan 2018
Sermaye Piyasası Kurulunca 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesi kapsamında çalıştırılmakta olan taşeron işçilerinin, 24.12.2017 tarih ve 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 127 nci maddesiyle 27.06.1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye eklenen geçici 23 üncü madde kapsamında sürekli işçi kadrosuna geçiş başvurularına ilişkin yapılan sözlü sınav sonuçları Kurulumuz panosunda ilan edilmiş olup, ilgili kişilere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Bu makaleyi beğendiniz mi? Hemen paylaşın.

Finansal Eksen